Mérgezett örökségünk

Szennyezett területek és időzített vegyi bombák Magyarországon

A Budapesti Vegyiművek felszámolás alatt álló Illatos úti telephelye

Alapadatok

A cég neve: Budapesti Vegyiművek, Illatos úti telephely.

A szennyezett terület helye: 1097 Budapest, Illatos út 19-23., az Illatos út Gyáli út és Határ út közötti szakasza.

Iparág: vegyipar, növényvédőszer-gyártás.

Írd alá a petíciót: Méregmentes Magyarországot!

Fotók a helyszínről

Milyen szennyeződés van a területen?

A korábbi termelés következményeként jelentős talajvíz- és talajszennyezés van a területen, gyakorlatilag már az 50-es évek óta. Főleg szerves (benzol) és halogénezett szerves (klórbenzol, diklórbenzol, DDT) anyagok, toxikus fémek találhatóak nagyon magas, a határértéket akár öt nagyságrenddel meghaladó koncentrációban a talajban és a talajvízben. A vizsgálatok szerint a szennyezettség akár 50-60 méter mélyre is lejuthatott a talajvízben. A telephelyen tárolt hordókból is kijutottak a növényvédő szerek és köztitermékek, valamint más vegyületek előállításához használt vegyi anyagok.

Milyen hatásai lehetnek ennek a környezetre és a környéken lakókra?

Dr. Dura Gyula, környezet-egészségügyi toxikológus szakértő végzett hatásvizsgálatot a területen [1]. Eszerint a talajvíz-szennyezettség helyben különösen magas egészségügyi kockázatot jelent, 200 méter távolságban pedig még mindig növeli a daganatos megbetegedések és más egészségkárosodások kockázatát.

A Greenpeace által végzett tyúktojás- [2] és háziportesztek [3] eredménye nyilvánvalóvá tette, hogy a szennyező anyagok megjelentek a közeli otthonokban és kiskertekben. Az egyik tojásban különösen nagy mennyiségű DDT-t találtak. A rovarirtó szer 1,689 mg/kg koncentrációban volt jelen, ami a 0,05 mg/kg-os határérték több mint harmincszoros túllépése. A DDT-t évtizedekkel korábban betiltották, mert felhalmozódik a szervezetben, valamint összefüggésbe hozható rákos megbetegedésekkel és terméketlenséggel.

A házipormintákban a DDT bomlástermékei mellett találtak többek között egy DNBS nevű vegyipari mellékterméket, amely veszélyes a talajvízre, a felszíni vizekre és a talajra, valamint kifejezetten káros az emberi egészségre is. A szilárd por halmazállapotú anyag irritálja a szemet, a bőrfelületet és a légzőszerveket.

Mik a tennivalók, és mennyire sürgős a beavatkozás?

 • Részletes tényfeltáró vizsgálatot kell végezni a szennyezettségről és arról, hogy a szennyezés milyen hatással lehet a környéken lakókra. Fel kell tárni a kiporzás hatását és meg kell vizsgálni, hogy merre terjedhet a talajvízszennyezés, az hogyan hat a lakosságra, valamint az élővizekre.
 • Sürgősen meg kell tisztítani a felső talajréteget, hogy a szennyezés ne terjedhessen tovább kiporzás útján.
 • A Duna védelme érdekében a talajvíz megtisztítása sem halogatható, hiszen a szennyezés jelenleg akár 60 méteres mélységig is terjedhet.

A cég története, átalakulásai

Hazánk első nehézvegyipari vállalatát 1890-ben hozták létre. Elnevezését azonban már két évvel később megváltoztatták, és az üzem 1892-től Hungária Műtrágya-, Kénsav- és Vegyipari Részvénytársaság néven működött tovább. A Kén utcai mellett 1936-ban kezdték meg az Illatos úti telep építését [4], amely a második világháború alatt szinte teljesen megsemmisült. Az 1949-es államosítás után az egyes telephelyek különváltak, majd 1962-ben a Kén utcai Budapesti Kénsavgyár és az Illatos úti Hungária Vegyiművek Budapesti Vegyiművek (BVM) néven újra egyesült. A gyár főbb termékei közé tartozott a marónátron, a klór, a sósav, a hypo, különféle enyvek, műtrágyák, ásványi sók és növényvédő szerek.

A Budapesti Vegyiművek Zrt. és a környékén terjedő vegyszerszag gyakran téma volt a sajtóban 2000-es években [5]. A vállalat felszámolását 2007 októberében kezdeményezte a Fővárosi Bíróság [6], ez azóta sem zárult le. Meglepő módon ugyancsak 2007-ben a BVM Zrt. 382 tonna veszélyes hulladék tárolására kapott engedélyt a környezetvédelmi hatóságtól [7].

2008-tól a Budapesti Vegyiművek befejezte a tevékenységét; az Illatos úti telephelyen ezután a Finomvegyszer Kft. mint bérlő folytatott vegyipari tevékenységet. A környezetvédelmi felügyelőség eközben elmarasztalta a BVM-et a veszélyes hulladékok szabálytalan tárolása miatt.

A Finomvegyszer Kft.-vel szemben a felügyelőség teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárást indított a tevékenység abbahagyása miatt [8]. 2010 februárjában pedig a Fővárosi Bíróság a Finomvegyszer Kft. felszámolásáról döntött.

2010-11-re a területen jelentős mennyiségű, 2000-3000 tonnányi szabálytalanul tárolt vegyi anyag maradt hordókban. Ezek 2015-re igen rossz állapotba kerültek, jelentős részük kiszakadt, korrodálódott, és a szennyezők kijutottak a környezetbe [9]. Ezt követően a média sokat foglalkozott az üggyel. A magyar Greenpeace mintákat vett a helyszínen és intézkedési tervetállított össze a hatóságoknak [10].

2015-ben a társadalmi nyomás hatására végül elszállították a területről a veszélyes hulladékot. A katasztrofális állapotban lévő hordók nagy részét a dorogi veszélyeshulladék-égetőben semmisítették meg. 2016 év elejére nem maradt hordó a telepen, ám a terület szennyezettsége továbbra is megmaradt [11].

2016 októberében a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője bejelentette [12]: „Folytatódik az Illatos úti Vegyiművek rendbetétele. A Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi hatósága folyamatosan ellenőrzi a munkák menetét. A mintegy 1-1,5 évig tartó, most ősszel indult bontások során először megtisztítják a területen lévő vegyipari berendezéseket a rájuk rakódott vegyszerektől, majd elszállítják a hulladékokat hulladéklerakókba. A veszélyes hulladékokat az elszállítást követően maradéktalanul megsemmisítik. (…) Múlt héten 17,6 tonnányi tisztításból származó veszélyes hulladékot vittek el az ipari területről.”

A Greenpeace Magyarország 2020. augusztusában adatigényléssel fordult Tarnai Richárd Pest Megyei kormánymegbízotthoz valamint az állami felszámolóhoz, hogy kiderüljön: pontosan mikor és milyen ütemterv szerint tervezik a terület megtisztítását, és milyen új mérési eredmények vannak a terület szennyezettségéről. A Pest Megyei kormánymegbízott Greenpeace-hez eljuttatott 2020. július 15-i tájékoztatása szerint ugyanis a Pest Megyei Kormányhivatal kötelezte a felszámolót részletes tényfeltárás elvégzésére, a beavatkozás (kármentesítés) folytatására, a kármentesítési monitorozás folytatására és beavatkozási terv készítésére, de mindezt határidők nélkül. Annak ellenére, hogy egy 2019. februári hatósági mintavétel alapján megállapítja a szennyezés fennállását.

A Kormányhivatal a Greenpeace-nek küldött válaszában kijelenti, hogy a határozatában foglaltak nem történtek meg. A felszámolótól a 15 napos határidő ellenére október elejéig semmilyen válasz sem érkezett.

2022 szeptemberében a Greenpeace és a kerületi városvezetés tudomására jutott, hogy a Budapesti Vegyiművek Zrt. volt telephelyén, az Illatos úton egy romos pincehelyiségben olyan veszélyes anyagot, döntően HCH-kat tárolnak, amelyből folyamatosan szivároghatnak ki világszerte betiltott mérgek. A magyar környezetvédelmi hatóságnak már 2015 óta tudomása volt róla, mégsem történt érdemi intézkedés.

A BVM főbb termékei

 • A gyár eredeti termékei voltak a marónátron, a klór, a sósav, a hypo, különféle enyvek, műtrágyák, ásványi sók és növényvédő szerek.
 • DDT: 1968 óta tiltott, nem lebomló, emberben felhalmozódó rovarirtó szer, amely magzatkárosító, valamint összefüggésbe hozták rákos megbetegedésekkel és terméketlenséggel.
 • HCH: növényvédő szer – 1968-ban betiltották.
 • 2,4-D, diklórprop: gyomirtó szer.
 • Trifluralin: gyomirtó szer.

A vegyi anyagok részletes listája és keletkezésük ideje Magyar Balázs és Illésné Sándor Andrea 2010. március 25-i előadásában tekinthető meg [13].

Vonatkozó határértékek

További információ a szennyező anyagokról, azok egészségügyi és környezeti hatásairól

Talajban:

 • Régen betiltott, klórozott rovarirtó szerek: DDT, HCH. A szennyezettség különösen magas a vasúti sínek mellett, ahol az átrakodás folyt. Ott a 2015-ös mérés [14] szerint a DDT mennyisége a határérték 520-szorosa volt.
 • DDT-t találtak a József Attila lakótelep területén is (a határérték dupláját), továbbá  szennyezést a talajban és az Illatos-árokban a Wessling Kft. 2015-ös vizsgálata során[15].
 • Gyomirtók: 2,4-DP/diklórprop, amely egy rendkívül mérgező, hormonhatású növényvédő szer, a határérték 22 000-szeresében [16].
 • Mérgező fémek: higany és arzén.

Az Illatos-árokban:

 • NÉBIH az Illatos-árok vizsgálata [17] során nyolcféle növényvédő szert, köztük lindánt azonosított, amely egy 15 éve betiltott, emberre kimondottan veszélyes idegméreg.

Talajvízben:

 • Jelentős, a határértékeket több mint 100 000-szeresen meghaladó szennyezés akár 60 méter mélyen [18].
 • Rákkeltő benzol és klórbenzol, amely a 2015-ös mérések [14] szerint a határérték kb. 50 000-szeresében, régebbi mérések szerint akár 200 000-300 000-szeresében van jelen.
 • Xilolok: mérgező benzolszármazékok. Az agyat és az idegrendszert károsítják, részegséghez hasonló állapotot, nem ritkán hallucinációt okoznak.
 • Növényvédő szerek és növényvédőszer-alapanyagok a Ferencváros-Wessling-mérés [15] szerint. Az amino-benzotrifluoridnál nagyon jelentős határérték-túllépést regisztráltak, de jelen volt a 2,4-D és az MCPA, valamint triazinok is, főleg az ebtelepen.

Hordókban:

 • Benzotrifluorid: eredetét tekintve lehetett növényvédő szer (trifluralin), valamint gyógyszer, esetleg köztitermék is. Kék csecsemő szindrómát, azaz oxigénhiányos állapototot, idegrendszeri, máj- és vesekárosodást okozhat.
 • Izopropanol: erősen tűzveszélyes oldószer, vegyipari alapanyag. Önmaga is és bomlásterméke, az aceton is károsítja a központi idegrendszert. Egy 70 kg-os emberre már 15 grammnyi is káros hatással lehet.
 • DNBS (4-klór-3,5-dinitro-benzoesav): a trifluralingyártás mellékterméke. 2010-ben a Környezetvédelmi Felügyelőség 382 tonnát talált belőle [19] a helyszínen. A DNBS pora és gőze veszélyes az emberi egészségre [20]. Robbanásveszélyes, irritatív anyag, amely szembe kerülve súlyos károsodást okoz.
 • Diklórbenzol (iszap formában): a feliratból nem derül ki, hogy milyen diklórbenzol. Az 1,4-diklórbenzol rákkockázatú vegyi anyag, míg az 1,2-diklórbenzol kevésbé kockázatos.
 • 3-, 4-amino-benzotrifluorid: bőrön át és lenyelve is mérgező. Irritálja a szemet, károsítja a légzőszerveket és a bőrt. A hosszú távú kitettség narkózist okoz.
 • Foszfor-oxiklorid: a levegő nedvességtartalmával reakcióba lép, ezáltal maró, mérgező sósavgáz, valamint foszforsav keletkezik.

A pincében:

2022-ben tudta meg a nyilvánosság, hogy az Illatos úti telephelyen a mai napig van egy elhagyott, romos pincehelyiség, tele veszélyes hulladékokkal. Kiderült, hogy a hatóságok által már 2015-ben megrendelt pincéből vett minták laboratóriumi vizsgálata kimutatta: a por formájában az Illatos úton lévő anyagok 10-30%-ban főleg lindánt (gamma-HCH), alfa-HCH-t és béta-HCH-t tartalmaznak. A porok kisebb mennyiségben (max. 47 mg/kg) DDT-t is tartalmaznak. A Greenpeace szakmai részvételével a Ferencvárosi Önkormányzat 2022 év végén friss méréseket rendelt meg az Illatos úti telephely pincéjében lévő masszából, az azt borító folyadékból, valamint a pincéhez közel eső talajvízfigyelő kútból. A mérést végző Eurofins (Wessling Hungary Kft.) a mintákat 2022. november 30-án vette. A mérési eredmények szerint a pincében található szilárd masszában továbbra is egyértelműen, rendkívül magas, 80 000 mg/kg feletti koncentrációban vannak jelen az évtizedek óta betiltott HCH vegyületek (rovarirtószer alapanyag). A mérések is azt mutatták, hogy az iszapporok még (681 mg/kg) DDT-t is tartalmaznak. A pince melletti talajvízfigyelő kutat is vizsgálták, melyben szintén jelen volt HCH a szennyezettségi határérték több mint kilencvenszeresében.

Volt-e dokumentumokkal igazolható kármentesítés?

 • 1,4 milliárd forintot már elköltöttek [21] a talajvíz tisztítására, ám a helyszínen kármentesítést és méréseket végző cég szerint a szennyezők átjutottak a vízzáró rétegen. A szakértők szerint a benzol és a klórbenzol koncentrációja a talaj- és a rétegvízben mára ismét akár a határérték 100 000-szeresét is elérheti.
 • Összefoglaló az Országos Környezeti Kármentesítési Program
  2007. évi feladatteljesítéséről
    [22] –  Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, 2008.
 • Kármentesítés bemutatása [13] 2010., Elgoscar-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.
 • A területről a 2015-ös médiabotrányt követően elszállították a hordókat.
 • A terület szennyezettsége továbbra is jelentős. A Kormányhivatal a felszámolót kötelezi kármetesítésre, aki várhatóan nem tud eleget tenni a kötelezettségnek.

Egyéb mérési eredmények

Milyen hatósági intézkedések történtek?

Bevonódott-e az ügybe helyi vagy országos civil szervezet, politikus?

 • Baranyi Krisztina, az Együtt helyi képviselője több látványos akcióval is felhívta a figyelmet a szennyezésre és méréseket is végeztetett.
 • A Greenpeace Magyarország több mérést végzett, intézkedési tervet készített és tájékoztatta a hazai és nemzetközi médiát a problémáról.
 • 2020. augusztus 11-én Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője és Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere a volt Budapesti Vegyi Művek Illatos úti telephelyén járt. Közösen hívták fel a figyelmet arra, hogy öt évvel a hordók elszállítása után még mindig jelentős szennyezés van a területen.
 • 2022 szeptemberében a Greenpeace és a kerületi városvezetés tudomására jutott, hogy a Budapesti Vegyiművek Zrt. volt telephelyén, az Illatos úton egy romos pincehelyiségben olyan veszélyes anyagot, döntően HCH-kat tárolnak, amelyből folyamatosan szivároghatnak ki világszerte betiltott mérgek. A Greenpeace szakmai részvételével a Ferencvárosi Önkormányzat 2022 év végén méréseket rendelt meg a romos pincéből és a környezetéből, majd a Greenpeace értékelte az eredményeket. A Greenpeace Magyarország az ENSZ égisze alatt működő Stockholmi Egyezmény titkárságához, valamint az Egyezmény Uniós végrehajtásáért felelős Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságához fordult, nyomást gyakorolva a kormányra, hogy tartsák be a nemzetközi egyezményeket, és tisztítsák meg az Illatos úti pincét, a becslések szerint 100 tonnányi vegyszertől.

Egyéb fontos információ

 • A BVM a felelős a hírhedt garéi veszélyes hulladékért. A dioxinnal szennyezett hordókat már elszállították, de a talaj a még most is szennyezett.
 • A BVM hidasi gyáregysége ugyancsak a mai napig szennyezett: gyártási desztillációs üstmaradék, halogénezett szénhidrogének vannak a területén.
 • A BVM Kén utcai telephelyén is jelentős a fémekkel és szénhidrogénekkel való  szennyezettség.

Hivatkozások

[1] A részletes elemzés Dr. Dura Gyula, környezet-egészségügyi toxikológus szakértő által végzett hatásvizsgálatban olvasható: a szennyezett talajvíz kockázatot jelent (a DDT és a hordók problémájával nem számolt).

http://kimittud.atlatszo.hu/request/4414/response/7383/attach/5/30%20128%202015%20mell%20klet.pdf

[2] A Greenpeace tojástesztje

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Haztaji-tojasokat-vizsgalt-a-Greenpeace-az-Illatos-ut-kornyeken/

[3] A Greenpeace portesztje

A 11 mintából 10 esetben kimutatható volt a DDT vagy bomlástermékei. DNBS-t (4-klór-3,5-dinitro-benzoesav, amely az emberi egészségre kifejezetten veszélyes vegyipari melléktermék) három pormintában mutattak ki. Szintén három mintában volt kimutatható a 3A-BTF és a 4A-BTF (más néven 3-amino-benzotrifluorid és 4-amino-benzotrifluorid, avagy 3-(trifluorometil)-benzamin és 4-(trifluorometil)-benzamin).

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Lakott-teruleten-is-kimutathatoak-a-Budapesti-Vegyimvek-szennyezi–a-Greenpeace-harompontos-kovetelese/

[4] Munkások a Hungária Vegyiművek udvarán 1930 körül

http://www.ferencvaros.hu/index0.php?name=ht_048_vegyimuvek

[5] Bűz az Illatos úton – Magyar Nemzet, 2006. szeptember 20.

http://mno.hu/migr_1834/buz-az-illatos-uton-496845

[6] Gazdáját keresi a Budapesti Vegyiművek – origo.hu, 2008. november 20.

http://www.origo.hu/gazdasag/hirek/20081120-gazdajat-keresi-a-budapesti-vegyimuvek-illatos-uti-telepe.html

[7] Veszélyes anyag szennyez az Illatos útnál – index.hu, 2004. április 9.

http://index.hu/belfold/budapest/2010/04/09/veszelyes_anyag_szennyezi_az_illatos_utat/

[8] Fidesz: félbemaradt a vegyiművek által okozott környezeti károk felmérése – alternativenergia.hu, 2010. április 4.

http://www.alternativenergia.hu/fidesz-felbemaradt-a-vegyimuvek-altal-okozott-kornyezeti-karok-felmerese/16562

[9] Gyorsan menjünk innen, mert ez itt nagyon durva! – 444.hu, 2015. április 9.

http://444.hu/2015/04/09/gyorsan-menjunk-innen-mert-ez-itt-nagyon-durva/

[10] Budapesti Vegyiművek – Greenpeace Magyarország

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/System-templates/Keresesi-talalatok/?tag=budapesti%20vegyim%C5%B1vek

[11] Illatos út: fontos lépés, hogy eltűntek a hordók, de a nagy feladat még hátra van – greenpeace.org/hungary, 2016. január 6.

http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/Illatos-ut-fontos-lepes-hogy-eltntek-a-hordok-de-a-nagy-feladat-meg-hatra-van/

[12] Folytatódik az Illatos út rendbetétele – kormanyhivatal.hu, 2016. október 27.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirek/folytatodik-az-illatos-ut-rendbetetele

[13] A Budapesti Vegyiművek Bp. IX. ker. Illatos úti telephelyén folyó talajvíztisztítási projekt üzemeltetési és monitoring tapasztalatainak bemutatása, ELGOSCAR-2000 Környezettechnológiai és Vízgazdálkodási Kft.; Magyar Balázs és Illésné Sándor Andrea, 2010. március 25.

http://www.fava.hu/siofok2010/eloadasok/2nap/1215_illesnesa_magyarb.pdf

[14] Kijutottak az Illatos úti mérgek: már az élő szervezetből is kimutatták őket – 444.hu, 2015. június 9.

http://444.hu/2015/06/09/kijutott-akaz-illatos-uti-meregek-es-mar-az-elo-szervezetbol-is-kimutattak-oket/

[15] Wessling-mérés 2015.

http://www.ferencvaros.hu/doks/hirek_150915_BVM_SzakertVelemeny_M1.pdf

[16] Illatos út: elmagyarázzuk, mi van a földben, és mennyi van belőle – budapestbeacon.com, 2015. szeptember 16.

http://hu.budapestbeacon.com/kiemelt-cikkek/illatos-ut-elmagyarazzuk-mi-van-a-foldben-es-mennyi-van-belole/

[17] A NÉBIH Illatos-árok vizsgálata, 2015. július

http://jozsefattilalakotelep.hu/wp-content/uploads/2015/07/Illatos_arok.pdf

[18] Ezért ne bízza az életét magyar politikusra – 444.hu, 2015. április 21.

http://444.hu/2015/04/21/bacskai-janos-ot-hazugsaga-az-illatosuti-veszhelyzetrol/

[19] Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozata, 2010. december 21.

http://kdvktf.zoldhatosag.hu/dokumentumok/hirek/2198/105/2-29.pdf

[20] Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozata, 2012. február 6.

http://jozsefattilalakotelep.hu/wp-content/uploads/2017/09/zoldhatosag_hatarozat.pdf

[21] A katasztrófavédelem két éve rá sem nézett az Illatos úti vegyi káoszra – 444.hu, 2015. április 28.

http://444.hu/2015/04/28/senki-nem-nezett-ra-az-illatosuti-katasztrofahelyzetre

[22] Összefoglaló az Országos Környezeti Kármentesítési Program 2007. évi feladatteljesítéséről

http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/jelentes2007/index.htm

[23] Elgoscar-2000 vizsgálati jegyzőkönyv 2011. – kimittud.atlatszo.hu

http://kimittud.atlatszo.hu/request/4413/response/7391/attach/5/jkv1.pdf
http://kimittud.atlatszo.hu/request/4413/response/7391/attach/6/jkv2.pdf

[24] Az Együtt feljelentést tett a BVM-es környezetkárosítás miatt – gepnarancs.hu, 2015. április 10.

http://gepnarancs.hu/2015/04/az-egyutt-feljelentest-tett-a-bvm-es-kornyezetkarositas-miatt/

[25] Stratégiailag kiemelt lett a Budapesti Vegyiművek – napi.hu, 2015. július 9.

http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/strategiailag_kiemelt_lett_a_budapesti_vegyimuvek.600304.

Scroll to Top