Mérgezett örökségünk

Szennyezett területek és időzített vegyi bombák Magyarországon

A gyömrői PEVDI

Alapadatok

A cég neve: Pest Megyei Vegyi- és Divatcikkipari Vállalat (PEVDI), majd Pevdi Vegyipari Kft.

A szennyezett területek helye: 2230 Gyömrő, Dózsa György utca, 812 hrsz.-ú ingatlan.

Iparág: Vegyi áruk, tisztítószerek, illatszerek, festékek, higiéniai termékek gyártása.

Írd alá a petíciót: Méregmentes Magyarországot!

Fotók a helyszínről

13

Milyen szennyeződés van a területen?

Gyömrőn a volt PEVDI telephelyén és a környékén elhagyatott, veszélyes és nem veszélyes hulladékok okozhatnak szennyezést. Egy korábbi vizsgálat a határértéket több tízszeresen, más esetben több százszorosan meghaladó szennyezéseket talált a talajvízben; a rákkeltő vinil-klorid mennyisége pedig akár a határérték több tízezerszeresét is elérte. A szennyezést felmérő cég és a gyömrői vegyi üzem egykori dolgozói elásott hulladékról is beszélnek. A szennyező anyagok már a szomszédos lakókertek kútjaiban is megjelentek: az emberi rákkeltő benzol a határérték 4,1-szerese; a szintén rákkeltő, mérgező triklór-etilén a határérték 12-szeresében volt jelen. A szennyezés forrása a PEVDI-telep vegyszerekkel teli talaja volt. Bár a telepen volt kármentesítés, a terület még most is szennyezett. Részletes, mindenre kiterjedő tényfeltáró vizsgálat egyelőre nem készült.

A Greenpeace 2016. novemberi nem akkreditált vizsgálta során három, a PEVDI körüli lakóházok kútjainak a szennyezettségét vizsgálta. A 3 mintából 2-ben kimutathatóak voltak a kútvízben a PEVDI szennyezői (1,2-diklór-etilén, triklór-etilén), de a határérték alatt, a területről északra lévő mintákban azonban nem volt nyoma szennyezésnek.

Milyen hatásai lehetnek ennek a környezetre és a környéken lakókra?

A VITUKI 2004. 08. 26-án kiadott Vizsgálati Jegyzőkönyve szerint a telephellyel szomszédos lakókertek kútjaiban rákkeltő oldószerek vannak. Ha valaki ezt a vizet fogyasztja, annak a vegyszerek közvetlenül, akut módon is károsíthatják az egészségét, illetve hosszú távon növelhetik a daganatos megbetegedés kockázatát.

Saubermacher-Magyarország Kft. 2012-13-as tényfeltáró vizsgálata [1] ugyancsak rámutatott arra, hogy a talajvíz veszélyes vegyi anyagokkal szennyezett. Ez azért is különösen aggasztó, mert a gyömrői ivóvízbázis kútjai nem messze találhatók a PEVDI egykori telephelyétől. Mindemellett a szennyezett talajvízből az illékony komponensek, köztük az oldószerek például a csatornafedőkön keresztül kipárologhatnak, tovább szennyezve a környezetet.

Mik a tennivalók, és mennyire sürgős a beavatkozás?

 • Részletes tényfeltáró vizsgálatot kell végezni a PEVDI területén a szennyezettség megismerésére. 
 • El kell szállítani a maradék veszélyes hulladékot.
 • Fel kell kutatni, hogy van-e a területen, illetve Gyömrő más részein is lerakva vagy elásva a volt PEVDI-ből származó esetlegesen veszélyes hulladék. Ha valóban van ilyen, akkor azt is el kell szállítani.
 • Meg kell tisztítani a talajt és a talajvizet a szennyező anyagoktól.

A cég története és átalakulásai

A Pest Megyei Vegyi- és Divatcikkipari Vállalat gyömrői gyárát 1956-ban alapították [2]. Eleinte műanyagokat, műgyantákat, epoxigyantát, nyomdafestékeket, lakkokat gyártottak.

1989-ben, mikor a cég [3] már félmillió dollár értékben értékesített évente, jelentős felújításokon esett át az üzem. Az új gépsorok mellett elkezdődött a modernebb szennyvízkezelés is: semlegesítették a savas és lúgos szennyvizeket, majd egy mesterséges ülepítőbe juttatták. Új kazánokat építettek, csökkentették az energiafogyasztást és a 10 méteres kéményt 21 méteresre növelték.

1992-ben privatizálták a vállalatot, amely Pevdi Kft. néven működött tovább.

Az állami vállalat megszüntetésekor nem rendelkeztek a környezetvédelmi kérdésekről, azaz az ottmaradt 700 tonnányi hulladékról. Ez a hiányosság már akkor is jogszabályokat sértett, az új kft. azonban akkor megúszta a felelősségre vonást, mert egy 1992-es környezetvédelmi főfelügyelőségi határozat kimondta, hogy nem tekinthető a PEVDI jogutódjának.

2004. július 19-én [4] megrepedt egy ezer literes hordó, melyből butil-akrilát került a környezetbe. A környékbeliek értesítették a tűzoltókat, akik 250 embert telepítettek ki a maró, irritáló hatású gőz miatt. Kiderült, hogy a tűz- és robbanásveszélyes anyagot ezer literes műanyag hordókban tárolták a szabadban, és vízzel locsolták a nyári melegben, hogy nehogy felmelegedjen. A felmelegedés ugyanis olyan láncreakciót − önpolimerizációt − indít be, amitől a vegyi anyag felforrósodik. A baleset napján nem volt elegendő a hűtés. A hordó megolvadt, a veszélyes vegyi anyag pedig kijutott a környezetbe.

A Pest Megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat vizsgálatai során megállapította, hogy további nagy mennyiségű vegyszert tároltak szabálytalanul a szabadban a gyár udvarán, valamint nem biztosítottak a dolgozóknak megfelelő védőfelszerelést. 2004. július 21-én az ÁNTSZ azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működését.

Gyenes Levente, Gyömrő polgármestere utasította a jegyzőt [5], hogy intézkedjen a hatóságoknál a gyár udvarán felhalmozott 300 tonnányi veszélyes hulladék elszállításáról. Mivel nem történt előrelépés, a polgármester törvénymódosítást javasolt, a helyiek pedig aláírásgyűjtésbe kezdtek.

Meglepő módon 2004. augusztus 19-én az ÁNTSZ visszavonta a működést tiltó határozatot. Az üzem újraindult, de a vegyi anyagokat már nem műanyag, hanem fém hordókban tárolták, illetve új biztonsági előírásokat is bevezettek. Az ÁNTSZ-nél a hírek szerint belső vizsgálat indult, hogy kiderítsék, hogyan kaphatott az üzem újra engedélyt.

2005-ben a Pevdi Kft. fő tulajdonosa, az SGI Hungária Kft. el akarta adni a Pevdiben lévő 97,5%-os tulajdonrészét, ám nem sokkal később a Pevdi csődöt jelentett. A polgármester nem engedte a csődeljárás lefolytatását [6] mindaddig, amíg el nem szállítják a területről a veszélyes hulladékokat.

Gyömrői Hírhatár cikke szerint [6]: „A környezetvédelmi felügyelőség pedig arra kötelezte a kft-t, hogy ártalmatlanítsa egykori – 1992 és 1994 közötti – tulajdonosa, a Pevdi állami vállalat veszélyes hulladékát, amely változatlanul a gyömrői telephelyen található. A cég fellebbezett, majd bíróságon támadta meg a határozatot, mondván, nem jogutódja az állami vállalatnak, ezt a pert azonban elvesztette…”

2011-ben, az év elején el is szállítottak több mint 1000 tonnányi [7] veszélyes hulladékot, ám bejelentették, hogy a teljes környezeti kármentesítés még jó ideig eltarthat.

Később kiderült, hogy valószínűleg van még veszélyes hulladék a telephelyen, és nemhogy a kármentesítés, de a teljes szennyezettség felmérése sem haladt a kívánt ütemben. 2012-ben a Revdex Kft.-t pénzbüntetésre ítélte a környezetvédelmi hatóság, mert elmaradásban volt a terület szennyezettségének feltárásával.

A gyár területéről tehát a hulladékokat elszállították, ám a kármentesítés még nem zárult le. Korábbi PEVDI-dolgozók állítása szerint [8] a talajban 4-8 méteres mélységben további hulladékok vannak elásva, illetve a telephelyről elszállított hordók egy része is hasonló módon lett eltüntetve Gyömrő más részein.

2015-ben a szennyezettség felmérésével megbízott Saubermacher-Magyarország Kft. jelezte, hogy még mindig van bizonytalan összetételű valószínűleg veszélyes hulladék az épületekben, és a Revdex-nek nincs pénze a kárenyhítés folytatására, erre külső finanszírozást kell találnia. Javasolták továbbá az elásott veszélyes hulladékok megkeresését is.

2016-ban a Pest Megyei Kormányhivatal mint környezetvédelmi hatóság kötelezte a Revdex Kft.-t, hogy végezze el a részletes tényfeltárást a talaj- és a talajvíz-szennyezettség teljes felmérésére.

Vonatkozó határértékek

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről – irányadó a talaj- és talajvízméréseknél.

Kútvízméréseknél 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről.

További információ a mérésekről, a szennyező anyagokról és azok egészségügyi, valamint környezeti hatásairól

A Pevdi melletti lakókertek kútjaiban a VITUKI által mért legfontosabb szennyezők:

 • benzol mennyisége 4,1-szeresen haladta meg a határértéket. Erősen mérgező, belélegzése eszméletvesztést, nagyobb mennyisége halált okoz. Növeli a rák és egyéb betegségek – pl. aplasztikus vérszegénység és a csontvelőbetegségek – kockázatát. 
 • Triklór-etilénből 12-szeres túllépést mutattak ki. Szintén rákkeltő, lenyelve pedig mérgező. 
 • tetraklór-etilén mennyisége alulról súrolta a határértéket, de ez is egy olyan vegyi anyag, amely rákkeltő, valamint károsítja a központi idegrendszert.

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratóriuma még 2004-ben megismételte a vizsgálatot egy PEVDI figyelőkútban, valamint abban a kerti ásott kútban, ahonnan a szennyeződést kimutatták. Az általuk mért szennyezőanyag-mennyiségek kicsit alacsonyabbak voltak a VITULI által mért értékeknél.

A Felügyelőség a 2004-es mérés során a klórozott szerves oldószereken kívül rendkívül magas cinkkoncentrációt is talált, a 200-as határérték helyett 5660 mikrogramm/l mennyiségben. A cink, bár létfontosságú elem az emberi szervezet számára, de nagyobb mennyiségben káros is lehet.

A KIGYE Egyesület korábbi felmérése [9] során azonosított anyagok közül néhány:

 • metil-etil-keton (butanon), és metil-izobutil-keton: tűz- és robbanásveszélyes, irritáló hatású oldószerek. Az előbbi fejlődési rendellenességeket okozhat, az utóbbi pedig károsítja a központi idegrendszert. 
 • piridin (azobenzol): oldószer, reagens, vegyipari alapanyag, amely bőrön keresztül felszívódva is mérgező. Károsítja a központi idegrendszert, valamint rákkeltő. Gyakori vízszennyező.
 • 1,4-dioxán: májat, vesét és idegrendszert károsító, irritáló vegyi anyag.
 • xilolok: mérgező benzolszármazékok. Oldószerként és vegyszergyártáshoz használják. Belélegezve károsítják az idegrendszert, részegséghez hasonló állapotot, nem ritkán hallucinációt okoznak.
 • etilén-glikol: fagyálló, nagyobb mennyiségben lenyelve mérgező.
 • fenol: kristályos vegyipari alapanyag, a szervezetbe jutva károsítja a vesét, nagyobb mennyiségben légzés- és szívbénulást okozhat;
 • paraformaldehid: a vegyiparban használt köztitermék. Mindig tartalmaz és kibocsát formaldehidet, így ennek az anyagnak is rákkeltő hatása van.

2006-ban a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Környezetvédelmi Laboratóriuma ismét kiadott egy vizsgálatot, mely szerint egyes talajmintákban újfent nagy mennyiségű, alifás és monoaromás szénhidrogéneket (121 mg/kg) és tetraklór-etilént (1,84mg/kg) találtak.

2012-2013-ban a Saubermacher-Magyarország Kft. mérése [1] során is észlelték, hogy számos szerves oldószer koncentrációja jelentősen meghaladja a határértékeket:

 • diklór-etilén akár 270-szeres;
 • vinil-klorid (rákkeltő) akár több mint 10 000-szeres (a legmagasabb mért érték 5020 mikrogramm/l volt; a határérték 0,5 mikrogramm/l);
 • etil-benzol (lehetséges rákkeltő) közel 200-szoros;
 • tetraklór-etilén több mint 80-szoros;
 • benzol (rákkeltő) közel 50-szeres mennyiségben volt jelen a határértékekhez képest.

A Saubermacher-Magyarország Kft. ezért jelezte, hogy nagyobb összeget kell kármentesítésre fordítani.

A Greenpeace 2016 novemberében vizsgálta a PEVDI-telep körüli lakóházak kútjainak szennyezettségét. A nem akkreditált mintavétel során három helyszínen vettek vízmintát. A területről északra lévő mintákban egyáltalán nem volt kimutatható szennyezés, míg a területről keletre és délre vett mintákban kimutathatóak voltak a PEVDI szennyezői, de a hazai ivóvízre vagy a talajvízre megadott határértékek alatt. 1,2-diklór-etilén 2,58, illetve 2,70 mikrogramm/liter koncentrációban volt detektálható, a talajvízre megadott határték 10 mikrogramm/liter. Triklór-etilén 1,03, illetve 1,10 mikrogramm/literben volt kimutatható, amely a határérték körülbelül tizede, míg tetraklór-etilén mindkét mintában kevesebb mint két nagyságrenddel volt a talajvíz-határérték alatt.

Volt-e dokumentumokkal igazolható kármentesítés?

 • A Saubermacher Kft. 2011-ben több mint 1000 tonna veszélyes hulladékot szállíttatott el, jórészt a saját galgamácsai telephelyére és marcali lerakójába, a dorogi és a győri veszélyeshulladék-égetőkbe, valamint a Kristály 99 Kft. debreceni telephelyére.
 • A Saubermacher-Magyarország Kft 2012-től az akkori tulajdonos Revdex Kft. megbízásából a terület egy részén tényfeltárást és környezeti kárenyhítést végzett [1], melyről a záródokumentációt 2014-ben nyújtotta be. A cég jelezte, hogy a területen még több ponton szükséges kármentesítés, valamint szennyező források, köztük esetleg elásott hordók felkutatása.
 • 2004-ben GEO-SIVO Kft. is végzett tényfeltárást, ám ennek záródokumentációját nem fogadta el a környezetvédelmi hatóság. A GEO-SIVO mérései jelentősen kisebb szennyezettséget mutattak, mint a későbbi mérések.

Milyen hatósági intézkedések voltak?

 • 2002. október 24-én a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség utasította a Pevdi Kft-t a hulladék felszámolására.
 • 2004. július 21-én a Pest Megyei ÁNTSZ azonnali hatállyal felfüggesztette az üzem működését a balesetet okozó [4] szabálytalanságok miatt, valamint kétmillió forint bírságot szabott ki, de a szünet csak egy hónapig tartott. 
 • 2005-ben a Pevdi Kft. csődöt jelentett, de a polgármester nem engedte a csődeljárás lefolytatását [6] addig, amíg el nem szállítják a veszélyes hulladékokat. 
 • 2012-ben a területet tulajdonló Revdex Kft.-t pénzbüntetésre ítélte a környezetvédelmi hatóság, mivel elmaradt a terület szennyezettségének tényfeltárásával.
 • 2014-ben a Pest Megyei Kormányhivatal többször hozott határozatot, melyekben a Revdex-nek új határidőt adott a terület szennyezettségének tényfeltárására.
 • 2016-ban ismét részletes tényfeltárásra kötelezték a céget.

Bevonódott-e az ügybe helyi vagy országos civil szervezet?

Hivatkozások

[1] Saubermacher-Magyarország Kft. 2012-13-as tényfeltáró vizsgálata és annak 2. számú kiegészítése
http://www.greenpeace.org/hungary/PageFiles/740479/Tenyfeltaras_sz%c3%b6veg_1-30.pdf
http://www.greenpeace.org/hungary/PageFiles/740479/31_2015_12712_6_Pevdi%20kieg%c3%a9sz%c3%adt%c3%a9s.pdf[2] Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015
http://www.gyomro.hu/kozadattar/dokumentumok/gyomroi_dokumentum_5731_1332250160.pdf[3] A PEVDI története 1.rész − gyomroi-hirhatar.hu, 2013. február 10.
http://www.gyomroi-hirhatar.hu/hirek/a-pevdi-tortenete-1resz[4] A PEVDI története 2.rész − Sok a rákos beteg − gyomroi-hirhatar.hu, 2013. február 11.
http://www.gyomroi-hirhatar.hu/hirek/a-pevdi-tortenete-2resz-sok-a-rakos-beteg[5] A PEVDI története 3.rész −„Engedélyezett” környezetszennyezés − gyomroi-hirhatar.hu, 2013. február 13. 
http://www.gyomroi-hirhatar.hu/hirek/a-pevdi-tortenete-3resz-engedelyezett-kornyezetszennyezes[6] A PEVDI története 4.rész − A szennyezett föld árverése − gyomroi-hirhatar.hu, 2013.február 14.
http://www.gyomroi-hirhatar.hu/hirek/a-pevdi-tortenete-4resz-a-szennyezett-fold-arverese[7] PEVDI: megtisztítva! − gyomro.hu, 2011. február 11.
http://www.gyomro.hu/hir/hir.php?i=839[8] A PEVDI története 5.rész − gyomro.hu, Csordogáló vegyi szenny a föld mélyén
http://www.gyomroi-hirhatar.hu/hirek/a-pevdi-tortenete-5resz-csordogalo-vegyi-szenny-a-fold-melyen[9] Bebizonyosodott, milyen környezeti károkat okozott a PEVDI − kigye.gportal.hu, 2012. november 18.
http://www.kigye.gportal.hu/gindex.php?pg=20907942&nid=6296105[10] A határértéket sokszorosan átlépő rákkeltő anyagok a talajvízben Gyömrőn − Maradhattak elásott veszélyes hulladékok − greenpeace.hu, 2016.október 10.
http://www.greenpeace.org/hungary/hu/sajtokozpont/A-hatarerteket-sokszorosan-atlep-rakkelt-anyagok-a-talajvizben-Gyomrn/

Scroll to Top